گزارش تخلف
وبلاگ : ".$t2."
موضوع : ".$t3."
پیام : ".$t4; if(@mail($t7, $title, $body, $headers)){?>
پیام با موفقیت ارسال شد.
مشکلی در ارسال پیام پیش آمد.
نام :
وبلاگ :
موضوع :
متن پیام :